Juras Roze aicina ES ministrus atbalstit abildigu dziljuras zveju

Date: April 9, 2015

Datums: apr 9, 2015

Riga1
Latvija ieradusies Juras Roze

ES pieder viena no lielakajam dziljuras zvejas flotem pasaule un daži no visvairak ietekmetajiem dziludens zivju krajumiem. Šis kampanas merkis ir pieverst Eiropas ministru uzmanibu atbildigakai juras iemitnieku zvejai dzilajos udenos – zvejniecibas trali aiz sevis velk lielus, smagus tiklus, kas virzas tieši par grunti, tada veida nopostot visu, kas ir to cela, ieskaitot korallus un suklus, kuri ir auguši un attistijušies tukstošiem gadu. Šis zvejas metodes  nodara milzigus postijumus trauslajam dziljuras ekosistemam un nereti tiek praktizeta, lai nozvejotu tikai dažas tirgu pieprasitas zivju sugas, tadejadi negativi ietekmejot daudzus citus dziljuras iemitniekus.

Read more

Follow on Twitter @PDF_Latvija

Posted on Categories EU Fisheries